Polityka Prywatności zawierająca informacje w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane o użytkownikach serwisu www.zaciszenadnida.pl oraz w jaki sposób dbamy o ich ochron.

Składając zapytanie w serwisie internetowym www.zaciszenadnida.pl, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez OSW ZACISZE (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) i akceptujesz załączoną Politykę Prywatności. 

Polityka Prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Paulina Zuwała Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZACISZE z siedzibą w Pińczowie (dalej: „ZACISZE”). Kontakt z ZACISZE możliwy jest w następujący sposób:

listownie lub osobiście pod adresem: Krzyżanowice 13, 28-400 Pińczów
ppoprzez pocztę elektroniczną – mail: info@zaciszenadnida.pl
telefonicznie: 603 058 675

II. Inspektor ochrony danych

W ZACISZE wyznaczony został inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

III. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

ZACISZE będzie przetwarzać dane osobowe, aby:

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie.

Możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rezerwacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rezerwacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe podane przez użytkownika, mogą być przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

V. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej.

7. Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody do ZACISZE.

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

W czasie korzystania z serwisu internetowego www.zaciszenadnida.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku dokonywania rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. 

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Korzystanie z witryny internetowej www.zaciszenadnida.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika. Każdemu użytkownikowi, który podał swoje dane osobowe zapewniamy prawo do weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia danych. W tym celu powołany została Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować przez e-mail: info@zaciszenadnida.pl

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

OSW Zacisze nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, w szczególności innym firmom czy instytucjom.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników, serwis internetowy www.zaciszenadnida.pl może używać cookies. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu internetowego www.zaciszenadnida.pl. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu internetowego www.zaciszenadnida.pl. Zastosowanie plików „cookie” oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies. Monitorowanie informacji o użytkownikach następuje za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Zebrane dane są nie są wykorzystywane przez jakiekolwiek innej podmioty trzecie.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.